Algemene voorwaarden

 

 • De eigenaar stelt de vakantiewoning ter beschikking in overeenstemming met de beschrijving en zorgt dat deze normaal gebruikt kan worden.
 • Duur van het verblijf : de huurder kan in geen geval de in het huurcontract aangegeven huurperiode overschrijden.
 • Waarborgsom : direct na aankomst wordt aan de huurder een waarborgsom gevraagd. Het bedrag staat in het huurcontract. De waarborgsom wordt binnen veertien dagen na vertrek teruggestort, zo nodig na aftrek van kosten voor breuk, aangebrachte schade of extra schoonmaakkosten. Als de kosten het bedrag van de waarborgsom overschrijden wordt de huurder een rekening gestuurd voor het restant bedrag.
 • Gebruik van de vakantiewoning : de huurder verplicht zich de vakantiewoning naar behoren te gebruiken en laat deze bij vertrek achter in dezelfde staat als waarin hij deze heeft aangetroffen.
  Het huurcontract geldt alleen voor de daarin genoemde personen en is niet aan derden overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  De gehele vakantiewoning is rookvrij.
 • Aantal gebruikers: het aantal gebruikers mag de capaciteit niet overschrijden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
 • Huisdieren: huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Inventaris  en onderhoud: de verhuurder zorgt voor een inventarislijst. De huurder controleert de inventaris en meldt eventuele bij aankomst aangetroffen schade en ontbrekende onderdelen van de inventaris binnen 3 uur na aankomst. Het schoon houden van de vakantiewoning valt tijdens het verblijf onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder kan de eindschoonmaak zelf doen of tegen vergoeding door de verhuurder laten doen.
 • Betalingsvoorwaarden : De reservering wordt definitief op het moment dat de aanbetaling van 25 % door de verhuurder is ontvangen. De rest van het bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aankomst voldaan te zijn.
 • Te late betaling: Als de huurder niet op tijd betaalt vervalt de reservering.
 • Annulering : annuleren kan alleen schriftelijk en aangetekend.
  *  Bij annulering door de huurder meer dan 4 weken voor de aankomstdatum vervalt de aanbetaling van 25 % aan Le Relais de Voissières.
  * Bij annulering door de huurder minder dan 4 weken voor de aankomstdatum vervalt de totale huursom aan Le Relais de Voissières.
  *  Als de huurder niet komt opdagen binnen 24 uur na de afgesproken aankomsttijd
    vervalt het huurcontract en staat de vakantiewoning ter beschikking van de
    verhuurder.
    Het betaalde bedrag wordt niet geretourneerd.
 • Een korter verblijf geeft geen recht op vermindering van de huursom.